Bestellen is alleen mogelijk voor geregistreerde klanten.
ga naar:

Disclaimer

Nedac Sorbo bv geniet auteursrechtelijke bescherming. Deze site is bestemd voor gebruik door onze klanten, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Nedac Sorbo bv is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk.

Deze site is bestemd voor het verstrekken van informatie aan onze klanten. Wij hebben de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kunnen geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op deze site. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Typefouten en/of foutieve prijzen zijn voorbehouden. Het is niet toegestaan deze site te framen. Wij achten ons niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot, of de informatie op enige site die is verbonden/gelinkt van of naar deze site. Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van Nedac Sorbo bv, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van Nedac Sorbo bv is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.